De 3 richtlijnen

Tijdens de behandeling vind ik het belangrijk niet uit het oog te verliezen waar het  om gaat, namelijk; het verhelpen van uw klacht!

Deze richtlijnen geven weer wat u  kan verwachten en luiden als volgt: "u kunt van mij verwachten dat";

1. Ik  binnen maximaal 3 tot 5 behandelingen resultaat behaal
Resultaat wilt zeggen verbetering van de klacht en niet dat het opgelost is. 3 tot 5 behandelingen is afhankelijk van de klacht. 

2. Ik zo snel mogelijk de behandelfrequentie afbouw indien mogelijk. Wanneer de klacht zo goed als weg is gaat de frequentie omlaag om te zorgen dat het lichaam zich aanpast aan de nieuwe situatie en behandelen niet meer nodig is.

3. Ik afscheid neem wanneer na 3 tot 5 behandelingen geen resultaat is bereikt. Resultaat wilt zeggen verbetering van de klacht en niet dat het opgelost is. 3 tot 5 behandelingen is afhankelijk van de klacht. 

De behandelaanpak

Een behandeling bij Massagetherapie BETER begint met het achterhalen van een mogelijke oorzaak. Dit wordt vastgesteld na het intake gesprek, het uitvoeren van testen en observatie van de stand van het lichaam. Het komt veel voor dat er meerdere oorzaken mogelijk zijn voor een klacht.

 

Wanneer een goed beeld is verkregen van de situatie wordt een behandeling ingezet vanuit de op dat moment besproken oorzaak. Dit zal gebeuren door middel van diverse manuele behandeltechnieken die voornamelijk werken op het bewegingsapparaat van het lichaam. Per klacht en per persoon kunnen deze behandeltechnieken verschillen.

 

De behandeling is altijd gericht om de verstoring in het lichaam te verhelpen.Deze verstoring omvat altijd meer dan alleen de plek waar de pijn of klacht tot uiting komt. Hierdoor wordt altijd een groot deel van het lichaam behandeld.