AVG privacy wet

Sinds 25 mei 2018 zal de AVG privacy wet van toepassing zijn op alle gegevens die bedrijven registreren en verwerken. Wilt u weten op welke manier wij gegevens van cliënten verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt? Dit kunt u lezen in het privacy document hieronder.

Download
Privacy overeenkomst therapeut - cliënt
Hierin wordt beschreven dat Massagetherapie BETER genoodzaakt is om gegevens te noteren bij het behandelen van cliënten.
Privacy - behandelovereenkomst Massageth
Adobe Acrobat document 173.1 KB

Beroepsvereniging en bepalingen

 "Als BATC therapeuten beschikken wij over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor wij tegemoet komen aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

 

Indien u een klacht heeft, meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing geeft, dan wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.